Viện Kế Ton - Ki?m Ton > Vi?n trư?ng
  • Vi?n Tr??ng Bi H?ng ?i?p
  • Sinh ngy 01/06/1972
  • Qu qun : C? Chi - TP.H? Ch Minh
  • Chuyn ngnh : Ti Chnh-K? Ton v Qu?n tr? Kinh Doanh. Gi?ng d?y cc mn : Thu?, K? Ton, Qu?n tr? ti chnh, Ti chnh Doanh Nghi?p, Marketing, Qu?n tr? ngu?n nhn l?c
  • Lu?n n Th?c s? ?Nh?ng ?? xu?t hon thi?n Thu? GTGT v Thu? TNDN?
  • Lu?n n Ti?n s? ?Xy d?ng M hnh Thu? Ti s?n ? Vi?t Nam?
  • Tel : (08) 3918 1972 / Mobile : 0903 010672
  • Email c nhn : vienkiemtoan@vnn.vn
  • V?n phng : Phng 405A, 137E Nguy?n Ch Thanh, Ph??ng 9, Qu?n 5, TP. H? Ch Minh
1
Giáo Trình Quản Trị Nguồn Nhân Lực
2
Bài giải số 1 NLKT- ôn thi Liên thông ĐH
3
Thơ tình Kế Toán Xưa @ nay- Tác giả Diệp Hồng
4
Tài liệu Thuế (tóm lược)
5
Đáp án Đề số 2- thi TN ngày 1-7-2010
6
Bài tập 01 ôn thi NLKT lien thong DH
7
Bài tập 01 ôn thi TN
8
Bài tập 02 ôn thi TN hệ Trung cấp
9
Những ca khúc do Bùi Hồng Điệp trình bày (tự thu âm tại nhà)
1
Xây Dựng Mô Hình Thuế Tài Sản Ở Việt Nam, ThS.Bùi Hồng Điệp
 
 
  

Vi?n K? Ton
http://vienketoan.org
 
Cơ sở 1 : 137E Nguy?n Ch Thanh, Phư?ng 9, Q.5, TP.HCM. Tel:(08) 39571574/Fax: (08) 39571575
Cở sở 2: 258-260 Bnh Thới, Phư?ng 10, Q11, TP.HCM. Tel: (08) 39181954 - 22431672
Email: vienketoan@vnn.vn